Zajęcia ze specjalistą psychoterapii uzależnień

Na przełomie października i listopada 2019 młodzież z klas VII –VIII uczestniczyła w zajęciach profilaktyki uzależnień prowadzonych przez certyfikowanego specjalistę psychoterapii uzależnień z Ośrodka Terapii Uzależnień w Kraśniku panią Aldonę Kicię. Dwugodzinne zajęcia w poszczególnych oddziałach klasowych zrealizowano: 28.10.2019 (klasy VII) oraz 4.11.2019 r. (klasy VIII).

Z uczniami omówiono następujące zagadnienia: rodzaje uzależnień, kryteria i schemat uzależniania się, w tym mechanizm psychologicznego uzależnienia człowieka.Zwrócono uwagę na czynniki chroniące i czynniki ryzyka oraz grupy predysponowane do wejścia w nałóg. Prowadzący wskazał także na formy pomocy osobom uzależnionym – stacjonarne i ambulatoryjne. Młodzież miała możliwość przedyskutowania interesujących ich zagadnień.
Realizacja zajęć możliwa była dzięki pozyskanym z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środkom. Za wsparcie powyższej formy profilaktyki serdecznie dziękujemy.

 

Szukaj

Projekty

***


***

Kompleksowy system doskonalenia
nauczycieli w powiecie kraśnickim

***

Po ścieżkach wiedzy

***

 

 ***

 Indywidualizacja nauczania
w klasach I-III szkół podstawowych

***

Witryna online

We have 212 guests and no members online