Opis konkursów organizowanych przez szkołę

Szkoła organizuje konkursy, a uczniowie uczestniczą w konkursach zewnętrznych i wewnętrznych, w których komputer i sieć Internet jest elementem zadań konkursowych lub ich rozwiązań.

 

Udział uczniów w konkursach

prezentacja multimedialna - pobierz

wersja on-line

 

Konkursy o zasięgu szkolnym

 

 

Szkolny Konkurs Informatyczny


Od 2003r na przełomie maja i czerwca organizowany jest Szkolny Konkurs Informatyczny (SKI)„Mistrz komputera”. Konkurs cieszy się wśród młodzieży dużą popularnością. Laureat konkursu otrzymuje tytuł „Mistrza komputera”. W pierwszym etapie uczniowie rozwiązują zestaw zadań testowych, rozszerzonych o zadania otwarte. W drugim etapie uczestnicy okazują się umiejętnościami praktycznymi posługiwania się pakietem biurowym, wykorzystania Internetu oraz innych programów.

X  SKI czerwiec 2012r - uczestniczyło 24 uczniów
IX SKI czerwiec 2011r - uczestniczyło 19 uczniów

 

Konkurs „Bezpieczny w Sieci” - prezentacja multimedialna.


Konkurs ma na celu popularyzację zasad bezpiecznych zachowań w Internecie.
2012 - w konkursie wzięło udział 14 uczniów

 

Szkolny konkurs - eliminacje do DialNetMasters

Konkurs miał zadanie wyłonić 3 drużyny, które reprezentować miały szkołę w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Internecie DialNet Masters (marzec 2011). W ramach konkursu uczniowie rozwiązywali zadania i odpowiadali na pytania dotyczące technologii komunikacyjnych, informatycznych, Internetu oraz jego historii i zasad działania.

Do konkursu zgłosiło się 6 drużyn łącznie 24 uczniów. Wyłoniono drużyny 3 drużyny (12 osób):

TECHNOLOGIC BOYS (Marcin B., Krzysztof G., Ilia W., Radosław G.);  
OSAM (Sławomir A., Agnieszka S., Ola P., Marcin J.);
Komety (Joanna M., Diana U., Renata P., Ewa Ś.).

 

 *****

 

 

Konkursy o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym

 

 Ogólnopolski Konkurs Matematyczny on-line

Udział uczniów w ogólnopolskim Konkursie Matematycznym Meridian Pangea & MMC 2013 (Meridian Mathematics Competition), zorganizowanym przez Międzynarodową Szkołę Meridian pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej.
I etap konkursu odbył się online, uczniowie rozwiązywali zadania konkursowe poprzez Internet. Do finału, który odbył się 8 marca 2012 r. w Warszawie zakwalifikowało się dwoje uczniów Zuzanna L. i Maciej K.(14 miejsce). Znaleźli się oni w ścisłej pięćdziesiątce najlepszych uczniów konkursu.

III Ogólnopolski Konkurs Informatyczny „TIK?-TAK!”

Ogólnopolski konkurs informatyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych, organizowany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne. Jego celem jest rozwijanie zainteresowań informatycznych i przygotowanie młodzieży do funkcjonowania w zinformatyzowanym społeczeństwie. Szkoła po raz pierwszy uczestniczy w tym konkursie. W I etapie (on-line) bierze udział 14 uczniów gimnazjum.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Internecie DialNet Masters
Organizowana jest przez Telefonię DIALOG S.A. przy współpracy z Politechniką Wrocławską. Uczniowie rozwiązują zadania i odpowiadają na pytania dotyczące technologii komunikacyjnych, informatycznych, Internetu oraz jego historii i zasad działania.
W roku szkolnym 2010/2011 w konkursu uczestniczyło 12 uczniów (3 drużyny).
Od 2012 roku konkurs zmienił formułę, obejmuje tylko szkoły ponadgimnazjalne.

Ogólnopolski konkurs informatyczny Bóbr.
Celem konkursu był rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną wśród uczniów. W 2012r w konkursie wzięło udział 11 uczniów gimnazjum.

Międzyszkolny Konkurs Biblioteczny „Biblioteka radość czytania” organizowany przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. KEN w Lublinie - Filia w Kraśniku oraz Starostwo Powiatowe w Kraśniku.

 

 

*****


 

Opis największych osiągnięć uczniów

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny on-line Meridan

Dzwoje uczniów w finale konkursu ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego Meridian Pangea & MMC 2013 (Meridian Mathematics Competition):

14. miejsce - Maciej K.
40. miejsce - Zuzanna L.

 

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Internecie DialNet Masters

2010/2011
Marcin B., Krzysztof G., Ilia W., Radosław G. laureaci I etapu okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Internecie DialNet Masters, udział w drugim etapie konkursu.

 

Międzyszkolny Konkurs Biblioteczny „Biblioteka radość czytania”

2011\2012

II miejsce - Agata Bernat i Patrycja Cieślik - kategoria prace plastyczne i fotograficzne
III miejsce - Adriana Przygodzka - kategoria praca literacka

2010\2011
III miejsce - Karolina Filak - kategoria prace plastyczne i fotograficzne

 

 

 

Sukcesy ... kilka lat wcześniej

 

Ogólnopolskie:

Ogólnopolskia Olimpiada Wiedzy o Internecie DialNet Masters

Ogólnopolski Konkurs Informatyczny INTERSIEĆ

Konkurs Bóbr

Konkurs "MOVIE"

Konkurs W@bska szkoła ?Internetowy ogólnopolski konkurs interdyscyplinarny

 

wojewódzkie:

 

Ogólnopolski

Ogólnopolskia Olimpiada Wiedzy o Internecie

DialNet Masters

Konkurs organizowany jest przez Telefonię DIALOG S.A. przy współpracy z Politechniką Wrocławską. Przebiega w formie kilku etapów testów internetowych (on-line) oraz organizowanych na żywo w szkołach "meczów Mastersów" (półfinałów), podczas których młodzież rozwiązuje zadania i odpowiada na pytania dotyczące technologii komunikacyjnych, informatycznych, internetu oraz jego historii i zasad działania.

Olimpiada jest rozgrywana drużynowo. W Olimpiadzie biorą udział 4-osobowe drużyny składające się z uczniów aktualnie uczęszczających do gimnazjum.

 strona konkursu: www.dialnetmasters.pl

2009/2010
Uczestnicy:
error_code: Katarzyna Szymula, Michał Kłudka, Krzysztof Grzesik, Marcin Brzozowski,
 The kings IT: Patryk Kwiatkowski, Patryk Wiśniewski, Kamil Szewc, Radosław Gawlak,
 ORŁY_2010: Anna Zgardzińska, Magdalena Smoczyńska, Mateusz Mazur, Angelika Jakubczak,
 DISTRIC-13: Kamila Czajka, Martyna Olszewska, Arkadiusz Maurek, Damian Mochol
Drużyna error_code awansowała do drugiego etapu. Uczestnicy zpostali laureatami I etapu Okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Internecie DialNet.
 

2008/2009

Uczestnicy:

Stowarzyszenie UI: Patrycja Stępień; Małgorzata Brzozowska; Jakub Wojewoda; Maciej Grzebyk;

E-maniacy2009: Rafał Szustakowski; Rafał Szymanek; Tomasz Kuśmierz; Dariusz Leszczyński;

BLUEBERRY: Gabriela Kalich; Katarzyna Szymula; Kamil Bochen; Dawid Ośka;

Wyżej wymienione drużyny uczestniczyły w pierwszym etapie.

 Drużyna BLUEBERRY  awansowała do drugiego etapu. Uczestnicy zpostali laureatami I etapu Okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Internecie DialNet. 

 

2007/2008

Uczestnicy:
Monika Rdzeń, Małgorzata Brzozowska, Mateusz Stojek, Marcin Woźniak,Patrycja Stępień, Natalia Dudek, Rafał Szymanek, Tomasz Kuśmierz.
Wyżej wymienione uczestniczyły w pierwszym etapie i z bardzo dobrym wynikiem awansowały do drugiego Etapu.

Wszyscy zostali laureatami I etapu Okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Internecie DialNet (etap ten obejmował swoim zasięgiem szkoły gimnazjalne z województwa lubelskiego i świętokrzyskiego)

***

Konkurs Informatyczny

Bóbr

Ogólnopolski konkurs informatyczny Bóbr.
Celem konkursu był rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.

strona konkursu: bobr.edu.pl

IV konkurs Bóbr 2009
Uczestnicy konkursu: Marcin Brzozowski, Krzysztof Grzesik, Kamila Czajka, Patryk Kwiatkowski, Michał Kłudka, Patryk Wiśniewski, Katarzyna Szymula
 

III Konkurs Bóbr 2008

Uczestnicy konkursu: Kamil Bochen, Małgorzata Brzozowska, Tomasz Kuśmierz , Patryk Kwiatkowski, Patrycja Stępień, Rafał Szustakowski, Rafał Szymanek, Katarzyna Szymula

II konkurs Bóbr 2007
Uczestnicy konkursu: Mateusz Stojek, Monika Drdzeń Magdalena Gawlak, Tomasz Grąba, Darek Przywara, Patrycja Kuśmierz, Natalia Dudek, Kamil Badura 

***

Ogólnopolski Konkurs Informatyczny

INTERSIEĆ

Konkurs  organizowany przez Młodzieżowe Towarzystwo Informatyczne promuje młode talenty. Kierowany jest on do uczniów szkół gimnazjalnych i średnich, którzy interesują się różnymi zagadnieniami informatycznymi. Tematyka zadań konkursowych wychodzi poza ramy ministerialnego programu nauczania, uczniowie mogą samodzielnie zdobywać wiedzę z dziedziny informatyki.

strona konkursu: www.oki.edu.pl

2008/2009
Uczniowie, Rafał Szymanek i Patrycja Stępień wzięli udział w konkursie INTERSIEĆ - Etap Wojewódzki internetowy cz.1 i zakwalifikowali się do drugiego etapu wojewódzkiego internetowego cz. 2

2007/2008

Odbył się pierwszy stopień (I etap) Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego INTERSIEĆ 2008.
Uczniowie: Patrycja Kuśmierz, Patrycja Stępień,  Mateusz Stojek oraz Paweł Sobolewski zakwalifikowali się do II etapu.

*

Mateusz Stojek zakwalifikował się do finału lubelskiego konkursu informatycznego INTERSIEĆ 2008 (III etap Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego INTERSIEĆ 2008), organizowanego przez Młodzieżowe Towarzystwo Informatyczne.

 ***

Inne

Konkurs ?MOVIE?
Uczniowie Agnieszka Domańska i Mateusz Stojek brali udział w konkursie ?MOVIE" (Make One Visual Idea of Europe), przygotowanym przez Portal Edukacyjny Interkl@sa i włoską organizację ?Centro In Europa". W ramach konkursu uczniowie przygotowali krótki wywiad o członkostwie Polski w Unii Europejskiej. Ich praca wytypowana była i wyświetlana jako jedna z 30 z Polski w finale we Włoszech.

***

Ogólnopolski Konkurs Websk@szkoła

Ogólnopolski Konkurs Websk@szkoła, organizowany przez  firmę Komputronik. W ramach tego konkursu uczniowie poznawali swoje otoczenie, historię, zabytki, położenie, obiekty przyrodnicze tworząc przy tym bardzo interesujące prezentacje multimedialne. Prezentacje te zostały wykorzystane do utworzenia internetowego przewodnika po Gminie Annopol. W konkursie wzięło udział 6 uczniów: Dominika Bierut, Łukasz Grzesik, Patrycja Kowalczyk, Katarzyna Rybak, Agnieszka Klimek, Grzegorz Wójcik.  Efekt pracy uczniów został umieszczony na szkolnej stronie internetowej (potwierdzenie ? link:  www.gimannopol.futuro.info.pl/geoprzewodnik/index.htm ).

***

Internetowy ogólnopolski konkurs interdyscyplinarny

>>w górę<<

Wojewódzki:

Wojewódzki konkurs informatyczny

bullet

?Jacek Przypolski  laureat wojewódzkiego konkursu informatycznego 2003r;

bullet

 Daniel Gadawski  udział w II etapie wojewódzkiego konkursu informatycznego;

Prezentacja

bullet

Wyróżnienie dla Daniela Gadawskiego za prezentację multimedialną pt. "Motyw drogi" w wojewódzkim konkursie organizowanym przez LO w Lublinie pod patronatem Kuratorium Oświaty w Lublinie.

bullet Dwie uczennice gimnazjum otrzymały wyróżnienie za prezentację multimedialną  "Jubileuszowe przesłanie"
w konkursie zorganizowanym przez Katolicki Uniwersytet Lubelski i Kuratorium Oświaty w Lublinie.
 

Grafika

Wyróżnienie dla Marty Dudek za grafikę komputerową ?Trudne dzieciństwo? w wojewódzkim konkursie organizowanym przez LO
w Lublinie pod patronatem Kuratorium Oświaty w Lublinie.

>>w górę<<

 

Lokalne

Szkolny konkurs informatyczny

 

Rokrocznie na przełomie maja i czerwca organizowany jest w gimnazjum  Szkolny Konkurs Informatyczny "Mistrz komputera". Konkurs cieszy się wśród młodzieży dużą popularnością. Laureat konkursu otrzymuje tytuł "Mistrza komputera".

 Odbyło się już sześć edycji konkursu. W pierwszym etapie uczniowie rozwiązują zestaw zadań testowych, rozszerzonych o zadania otwarte.

 Do drugiego etapu przechodzą osoby, które uzyskały 65% możliwych do zdobycia punktów. Uczestnicy na tym etapie okazują się umiejętnościami posługiwania się pakietem biurowym, w tym edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego, wyszukują informacje w Internecie oraz wykazują się umiejętnością związaną z wykorzystaniem programu do obróbki zdjęć.

VII Szkolny Konkurs Informatyczny 2009r.  (10 i 17 czerwca) Uczestniczyło 44 uczniów.

VI Szkolny Konkurs Informatyczny 2008r. (10 i 12 czerwca) Uczestniczyło 64 uczniów.

V Szkolny Konkurs Informatyczny 2007r. (11 i 12 czerwca) uczestniczyło (rekordowa liczba) uczniów 67.

więcej na stronie: Strona Szkolnego Konkursu Informatycznego

***

Eliminacje szkolne do Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Internecie DialNet Masters.

W ramach konkursu uczniowie rozwiązywali zadania i odpowiadali na pytania dotyczące technologii komunikacyjnych, informatycznych  oraz zasad bezpieczeństwa w Internecie.

2008/2009

W etapie szkolnym wystartowało 8 drużyn, łącznie 32 uczniów. Eliminacje wygrały zespoły:

Stowarzyszenie UI: Patrycja Stępień; Małgorzata Brzozowska; Jakub Wojewoda; Maciej Grzebyk;

E-maniacy2009: Rafał Szustakowski; Rafał Szymanek; Tomasz Kuśmierz; Dariusz Leszczyński;

BLUEBERRY: Gabriela Kalich; Katarzyna Szymula; Kamil Bochen; Dawid Ośka;

2007/2008

W etapie szkolnym wystartowało 6 drużyn, łącznie 24 uczniów. Eliminacje wygrały zespoły:

4Muminki: Monika Drdzeń, Małgorzata Brzozowska, Mateusz Stojek, Marcin Woźniak
   E-
maniacy: Patrycja Stępień, Natalia Dudek, Rafał Szymanek, Tomasz Kuśmierz
 

***

 

Konkurs ?Bezpieczny w Sieci?

Konkurs ma na celu popularyzację zasad bezpiecznych zachowań w Internecie.

17 lutego 2009r.

Przeprowadzono Szkolny Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie w Sieci. Do konkursu przystąpiło 87 uczniów. Pytania konkursowe ściśle odnosiły się do kampanii Safer Internet, internetowych zagrożeń i zasad bezpiecznego zachowania się w sieci.

luty 2008r.

Do konkursu przystąpiło 6 drużyn, łącznie 24 uczniów.