Wykaz zajęć pozalekcyjnych inicjatyw oraz ich efekty

Szkolna pracownia informatyczna jest otwarta dla uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych oraz dla inicjatyw społeczności lokalnej lokalnej

 

Wykaz zajęć pozalekcyjnych, inicjatyw oraz ich efekty

prezentacja multimedialna - pobierz

 

 

Koło Informatyczne

 

Na zajęciach uczniowie przygotowywani są do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. Uczniowie przygotowywani są do konkursów informatycznych.

 

Efekty:
1 uczeń został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego (2003r)
1 uczeń brał udział w finale wojewódzkim Intersieć (2008)
20 uczniów zostało laureatami I etapu Ogólnopolskiej Olimpiady DialnetMasters

 

Koło ECDL

Uczniowie przygotowywani są do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. To tutaj przygotowywani są do konkursów informatycznych, w których uczestniczą odnosząc sukcesy. Koło promuje ideę ECDL-a wśród młodzieży szkolnej, przygotowuje do egzaminów z poszczególnych modułów. W naszej szkole do dzisiaj odbyło się 125 egzaminów ECDL.

Efekty:
125 zdanych egzaminów ECDL.
14 uczniów otrzymało Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.Redakcja gazetki „Echo” („Carpe Diem” do czerwca 2010r)

Uczniowie redagują teksty do gazetki szkolnej, wykorzystują program Ms Office Publisher, programy do obróbki grafiki, Internet. Wydano 8 egzemplarzy gazetki „Echo” (50 egzemplarzy gazetki „Carpe Diem”).

 

Certyfikowane Laboratorium Edukacyjne ECDL

Od stycznia 2010 w naszej szkole znajduje się Certyfikowane Laboratorium Edukacyjne ECDL, w którym mogą zdawać egzaminy wszyscy uczniowie różnych szkół oraz studenci. Do tej pory z laboratorium korzystali uczniowie naszej szkoły i gimnazjum z Kraśnika.

Wybory

Każdorazowo, na czas wyborów parlamentarnych, UE oraz do samorządu lokalnego, szkoła przygotowuje pomieszczenia z komputerami, drukarkami i dostępem do internetu dla potrzeb komisji wyborczej.

 

*****

 

We współpracy z ośrodkiem edukacyjnym OSI CompuTrain S.A zrealizowano 3 szkolenia Intel. Nauczanie ku przyszłości - po 40h, razem 27 nauczycieli z terenu gminy Annopol.

Współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Szkoła przeprowadziła trzy szkolenia komputerowe dla rolników. Łącznie 27 osób z terenu gminy Annopol.

 
 

prezentacja multimedialna - pobierz

wersja online