Prezentacja multimedialna biblioteki szkolnej wraz z zasobami edukacyjnymi

 
Biblioteka szkolna z centrum multimedialnym jest miejscem dostępu do Internetu oraz zasobów edukacyjnych i źródeł informacji

 Prezentacja multimedialna biblioteki szkolnej

 

Prezentacje: GDP, Internet-Twój przyjaciel czy wróg prezentacja, MCI

 

 

Od 22 października 2005 roku funkcjonuje w bibliotece szkolnej Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Powstało ono w ramach projektu ”Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych” współfinansowanego przez Unię Europejską (Europejski Fundusz Społeczny), a wdrażaną przez MENiS.

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) w bibliotece szkolnej służy do celów edukacyjnych i informacyjnych. Użytkownicy poszukują w Internecie lub w encyklopediach multimedialnych informacji potrzebnych do wykorzystania na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych. Tworzą własne dokumenty w tym referaty, prace konkursowe, prezentacje multimedialne, przygotowują materiały do gazetek szkolnych oraz korzystają z dostępnych w bibliotece programów edukacyjnych. Każdy użytkownik centrum ma możliwość drukowania i kopiowania potrzebnych materiałów. Dzięki ICIM uczniowie mają zapewnione odpowiednie warunki do nauki, pracy samokształceniowej i rozwoju zainteresowań.

Z pracowni multimedialnej w I semestrze (2012\2013) uczniowie korzystali 1154 razy, a w ciągu całego roku szkolnego 2011\2012 - 2198. Łącznie od początku istnienia ICIM w naszej szkole już ponad 6000 razy była wykorzystywana przez uczniów.

W ICIM znajduje się znajduje się 8 zestawów komputerowych w tym jeden, który służy bibliotekarzowi m.in. do prowadzenia statystyk, rejestrowania wypożyczeń, przygotowywania  gazetek zachęcających do czytania i korzystania z biblioteki. Na wyposażeniu znajduje się również odtwarzacz DVD, wielofunkcyjne urządzenie sieciowe (drukarka, skaner, kopiarka), drukarka laserowa (kolor), zestaw mobilny (laptop, projektor, ekran) do wypożyczania przez nauczycieli na lekcje przedmiotowe, imprezy i uroczystości szkolne.

W bibliotece szkolnej rozpoczęto prace wdrożeniowe systemu MOL Optivum.

 

 Inne prezentacje multimedialne uczniów:

 Jadwiga Andegaweńska,

Gminne dni profilaktyki,

Kronika Klubu Przyjaciół Biblioteki

Publiczne Gimnazjum

Alkohol

UE

UE2

 Prezentacje multimedialne nauczycieli:

Teatr grecki

Średniowiecze

Konflikt w rodzinie

PRZYSTOSOWANIA POKARMOWE ZWIERZĄT

Dynastia Piastów

Pola i objętości brył obrotowych

Czworokąty

Czworokaty 2

Present perfect tense

 i inne

 

Swoje prace czytelnicy mogli drukować oraz zapisywać na płytkach CD i DVD.

Wykaz materiałów dydaktycznych zgromadzonych w bibliotece:

Biblioteka multimedialna Otwartej Szkoły część 1:

Kurs elektroniczny: Zarządzanie środowiskiem systemu Microsoft Windows Serwer 2003

Kurs elektroniczny: Obsługa  środowiska serwera Windows Serwer 2003

Seminarium: elektroniczne: Microsoft SBS 2003 w szkole ? wybrane zagadnienia

Przewodnik do warsztatu: Serwer Microsoft SBS 2000 w szkole ? Zasady grup

Warsztat elektroniczny: Serwer Microsoft SBS 2000 w szkole ? Zasady grup

Kurs elektroniczny: Podstawy sieci i systemu operacyjnego Microsoft Windows 2000

e-podręcznik dla ucznia: Algorytmika i podstawy programowania w MS Visual Basic.NET ? wersja beta

Szkolenie elektroniczne: Microsoft Visual Studio.NET w praktyce szkolnej

Prezentacja multimedialna: poznaj tajniki skutecznej ochrony komputera

Wideokonferencja: VI Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Technologii Informacyjnej.

 

Biblioteka multimedialna Otwartej Szkoły część 2:

kursy elektroniczne i wideowykłady z zakresu MS SBS 2000/2003

kursy elektroniczne z zakresu budowy i obsługi komputerów PC oraz administrowania systemem MS Windows NT

zestaw 4 podręczników z zakresu wykorzystania technologii informacyjnej na lekcjach

materiały dotyczące modelu Wirtualnej Wizyty w Klasie

podręczniki dla ucznia i nauczyciela

pakiet instalacyjny Visual Basic 2005 Expres

wideo konferencję Sobieszowo 2005

 

Powszechna Encyklopedia PWN edycja 2006, Atlas świata PWN edycja 2005, Słowniki PWN.Portal, dodatki do czasopism ENTER i PC World na CD-ROM, kasety VHS.
Powszechna Encyklopedia PWN edycja 2007, Atlas świata PWN edycja 2007, Słowniki PWN 2007.

 

Biblioteka w szkole

Biblioteka Miejskiego Zespołu Szkół powstała w wyniku połączenia zbiorów biblioteki szkoły podstawowej i gimnazjum. Obecnie zajmuje dwa lokale w oddzielnych budynkach szkoły. Jeden z nich obsługuje uczniów klas I-III szkoły podstawowej, natomiast drugi, znajdujący się w głównym budynku – uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i klas I-III gimnazjum.

W bibliotece zatrudnionych jest dwóch nauczycieli bibliotekarzy: mgr Anna Matyszczak oraz mgr Małgorzata Mysłowska.

Biblioteka szkolna czynna jest codziennie od godziny 7.30 do godziny 1430.

W ramach tych godzin prowadzona jest działalność pedagogiczna i organizacyjno-techniczna:

- udostępnianie zbiorów w bibliotece i czytelni
- udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych i bibliograficznych uczniom i nauczycielom
- udostępnianie potrzebnych materiałów na poszczególne lekcje
- kształtowanie umiejętności uczniów w samodzielnym wyszukiwaniu informacji na określony temat
- udzielanie wskazówek uczniom korzystającym z wolnego dostępu do półek
- rozwijanie kultury czytelniczej poprzez doradztwo w wyborach czytelniczych
- propagowanie książki poprzez organizowanie wystaw i gazetek

W bibliotece prowadzonych jest szereg zajęć, imprez cyklicznych i okolicznościowych zachęcających uczniów do czytania i korzystania ze zbiorów wypożyczalni i czytelni.

Do stałych uroczystości należy:
•    Pasowanie pierwszoklasistów na czytelników,
•    Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych obchodzone w październiku,
•     „Poniedziałkowe czytania” – głośne czytanie bajek w klasach młodszych szkoły podstawowej
Organizujemy wycieczki do Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Annopolu.

W klasach czwartych szkoły podstawowej i pierwszych gimnazjum przeprowadzimy zajęcia mające na celu zapoznanie z księgozbiorem, regulaminami:  biblioteki  i pracowni multimedialnej oraz zasadami korzystania z centrum.

Co miesiąc eksponowane są na tablicy informacyjnej nowe gazetki:
•    „To warto przeczytać”
•    „Zalety książek”
•    „W bibliotece”
•    „Nowości w bibliotece”
•    „Październik miesiącem bibliotek szkolnych”
•    „Powtórka z Tuwima”
•    „Słowami poetów o miłości”
•    „Bohaterowie książek widziani oczami uczennicy klasy II d Kamili Maruszewskiej”

Aktywnie włączyliśmy się w ogólnopolską akcję „Cała Polska czyta dzieciom".

          Oprócz zainteresowań czytelniczych rozwijane są również różne pasje i kształtowane postawy twórcze, poprzez zachęcanie uczniów do udziału w różnorodnych konkursach:
•    „Musisz przeczytać tę książkę”
•    „Książka to nowy świat”
•    „Czy znasz wiersze J. Tuwima”
•    „W krainie bajek”,
•    „Tuwim dzieciom”.
•    „Moja zdrowa i piękna Mama”

Współpraca z Samorządem Uczniowskim przy organizacji dużych imprez szkolnych: Choinki Szkolnej, Dnia Chłopaka, Andrzejek, Dnia Kobiet, Wigilii.

 Księgozbiór
Księgozbiór biblioteki liczy ponad 5000 woluminów i obejmuje:
- podstawowe wydawnictwa informacji bezpośredniej- ogólne i specjalne (encyklopedie, leksykony, słowniki, atlasy, albumy itp.),
- książki pomocnicze do nauczania różnych przedmiotów
- literaturę popularno – naukową
- lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego
- wybrane pozycje beletrystyki pozalekturowej dla dzieci i młodzieży
- podręczniki dla uczniów i nauczycieli
- pozycje pomocne w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli

Biblioteka prenumeruje:
- czasopisma dla uczniów „Kumpel”, „Victor Junior”, „Victor Gimnazjalista”
- czasopisma dla nauczycieli „Wszystko dla Szkoły”, „Świetlica w Szkole”

Księgozbiór ustawiony jest w układzie działowo-alfabetycznym według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. Biblioteka prowadzi katalogi: alfabetyczny i rzeczowy książek.

W bieżącym roku szkolnym (I semestr 2012/2013) 83% uczniów gimnazjum korzystało z księgozbioru biblioteki szkolnej.

Biblioteka w szkole

          W bibliotece prowadzonych jest szereg zajęć, imprez cyklicznych i okolicznościowych zachęcających uczniów do czytania i korzystania ze zbiorów wypożyczalni i czytelni.
          Do stałych uroczystości należy:
•    Pasowanie pierwszoklasistów na czytelników,
•    Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych obchodzone w październiku,
•     „Poniedziałkowe czytania” – głośne czytanie bajek w klasach młodszych szkoły podstawowej
Organizujemy wycieczki do Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Annopolu.

W klasach czwartych szkoły podstawowej i pierwszych gimnazjum przeprowadzimy zajęcia mające na celu zapoznanie z księgozbiorem, regulaminami:  biblioteki  i pracowni multimedialnej oraz zasadami korzystania z centrum.

Co miesiąc eksponowane są na tablicy informacyjnej nowe gazetki:
•    „To warto przeczytać”
•    „Zalety książek”
•    „W bibliotece”
•    „Nowości w bibliotece”
•    „Październik miesiącem bibliotek szkolnych”
•    „Powtórka z Tuwima”
•    „Słowami poetów o miłości”
•    „Bohaterowie książek widziani oczami uczennicy klasy II d Kamili Maruszewskiej”

Aktywnie włączyliśmy się w ogólnopolską akcję „Cała Polska czyta dzieciom".

          Oprócz zainteresowań czytelniczych rozwijane są również różne pasje i kształtowane postawy twórcze, poprzez zachęcanie uczniów do udziału w różnorodnych konkursach:
•    „Musisz przeczytać tę książkę”
•    „Książka to nowy świat”
•    „Czy znasz wiersze J. Tuwima”
•    „W krainie bajek”,
•    „Tuwim dzieciom”.
•    „Moja zdrowa i piękna Mama”

Współpracujemy z Samorządem Uczniowskim przy organizacji dużych imprez szkolnych: Choinki Szkolnej, Dnia Chłopaka, Andrzejek, Dnia Kobiet, Wigilii.